Pháp Luật

Mức phạt vi phạm quy định bảo đảm sự yên tĩnh chung 2022

Quy định xử phạt vi phạm về đảm bảo sự yên tĩnh chung

Gây ồn ã mất thứ tự tại khu dân cư, nơi công cộng có bị xử phạt ko? Gần đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144 5 2021 về quy định xử phạt hành chính lĩnh vực an ninh thứ tự. 

  • Khi nào được nhận tiền trượt giá BHXH 1 lần?

Theo ấy, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về đảm bảo sự yên tĩnh chung được quy định chi tiết tại Điều 8  Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Chi tiết như sau:

Điều 8. Vi phạm quy định về đảm bảo sự yên tĩnh chung

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng tới 1.000.000 đồng đối với 1 trong những hành vi sau đây:

a) Gây tiếng động bự, làm ồn ã, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong vòng thời kì từ 22 giờ ngày hôm trước tới 06 giờ sáng ngày hôm sau;

b) Không tiến hành các quy định về giữ yên tĩnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung;

c) Bán hàng ăn uống, giải khát quá giờ quy định của Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng tới 2.000.000 đồng đối với hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các công cụ khác để cổ động ở nơi công cộng nhưng mà ko được phép của các cơ quan có thẩm quyền.

3. Vẻ ngoài xử phạt bổ sung:

Trưng thu tang chứng, công cụ vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Hỏi đáp luật pháp của Ôn Thi HSG VN.

Xem thêm thông tin Mức phạt vi phạm quy định bảo đảm sự yên tĩnh chung 2022

Mức phạt vi phạm quy định đảm bảo sự yên tĩnh chung 2022

Quy định xử phạt vi phạm về đảm bảo sự yên tĩnh chung
Gây ồn ã mất thứ tự tại khu dân cư, nơi công cộng có bị xử phạt ko? Gần đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144 5 2021 về quy định xử phạt hành chính lĩnh vực an ninh thứ tự. 

Khi nào được nhận tiền trượt giá BHXH 1 lần?

Theo ấy, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về đảm bảo sự yên tĩnh chung được quy định chi tiết tại Điều 8  Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Chi tiết như sau:
Điều 8. Vi phạm quy định về đảm bảo sự yên tĩnh chung
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng tới 1.000.000 đồng đối với 1 trong những hành vi sau đây:
a) Gây tiếng động bự, làm ồn ã, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong vòng thời kì từ 22 giờ ngày hôm trước tới 06 giờ sáng ngày hôm sau;
b) Không tiến hành các quy định về giữ yên tĩnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung;
c) Bán hàng ăn uống, giải khát quá giờ quy định của Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng tới 2.000.000 đồng đối với hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các công cụ khác để cổ động ở nơi công cộng nhưng mà ko được phép của các cơ quan có thẩm quyền.
3. Vẻ ngoài xử phạt bổ sung:
Trưng thu tang chứng, công cụ vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Hỏi đáp luật pháp của Ôn Thi HSG VN.

TagsDân sự

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mức #phạt #phạm #quy #định #bảo #đảm #sự #yên #tĩnh #chung

Mức phạt vi phạm quy định đảm bảo sự yên tĩnh chung 2022

Quy định xử phạt vi phạm về đảm bảo sự yên tĩnh chung
Gây ồn ã mất thứ tự tại khu dân cư, nơi công cộng có bị xử phạt ko? Gần đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144 5 2021 về quy định xử phạt hành chính lĩnh vực an ninh thứ tự. 

Khi nào được nhận tiền trượt giá BHXH 1 lần?

Theo ấy, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về đảm bảo sự yên tĩnh chung được quy định chi tiết tại Điều 8  Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Chi tiết như sau:
Điều 8. Vi phạm quy định về đảm bảo sự yên tĩnh chung
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng tới 1.000.000 đồng đối với 1 trong những hành vi sau đây:
a) Gây tiếng động bự, làm ồn ã, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong vòng thời kì từ 22 giờ ngày hôm trước tới 06 giờ sáng ngày hôm sau;
b) Không tiến hành các quy định về giữ yên tĩnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung;
c) Bán hàng ăn uống, giải khát quá giờ quy định của Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng tới 2.000.000 đồng đối với hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các công cụ khác để cổ động ở nơi công cộng nhưng mà ko được phép của các cơ quan có thẩm quyền.
3. Vẻ ngoài xử phạt bổ sung:
Trưng thu tang chứng, công cụ vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Hỏi đáp luật pháp của Ôn Thi HSG VN.

TagsDân sự

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mức #phạt #phạm #quy #định #bảo #đảm #sự #yên #tĩnh #chung


  • Tổng hợp: Ôn Thi HSG
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/muc-phat-vi-pham-quy-dinh-bao-dam-su-yen-tinh-chung-2022/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button