Đại Học

Ngân hàng câu hỏi ôn tập Xã hội học đại cương – ĐH Nông Lâm TP.HCM

Với mong muốn giúp các bạn sinh viên đạt kết quả cao trong kì thi hết học phần, HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Ngân hàng câu hỏi ôn tập Xã hội học đại cương – ĐH Nông Lâm TP.HCM. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

 

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

 

PHẦN I: ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG

 1. Xã hội học cung cấp cho chúng ta cách nhìn và tìm hiểu xã hội một cách ……….. và ………… hơn (có mục tiêu, khoa học)
 2. Xã hội học là  ………….. nghiên cứu về các nhóm người (môn khoa học)
 3. Các nhà xã hội học quan tâm tìm hiểu …………. các mối quan hệ của con người hơn là  hành vi ………….. (bản chất, cá nhân)
 4. Theo Durkheim, hành vi con người trong nhóm không thể tiên đoán được từ đặc điểm của ……………. thành viên nhóm. Có cái gì đó được tạo ra mới lạ khi cá nhân trở thành một ……………….. (cá nhân, tập thể)
 5. ……………………….. trong nhóm xảy ra từng phần vì hầu hết thành viên của nó tin rằng cách nghĩ, cách cảm thụ và hành động của họ luôn là nhất (sự tuân thủ quy tắc)
 6. Dù thành viên …… quy cách nhóm của họ hay từ …….; những động thái, hành động trong một nhóm luôn không tiên đóan được từ sự hiểu biết các cá nhân trong nhóm (tuân thủ, áp lực xã hội)
 7. Theo lịch sử, nhà nhân chủng học tập trung nghiên cứu ………….. hoặc xã hội ………….., trong khi các nhà xã hội học tập trung quan tâm đến ……….., xã hội ………. (chữ viết, nguyên thủy, tính tổng thể, công nghiệp)
 8. Trong khi xã hội học và nhân chủng học tập trung nghiên cứu …….. của con người, tâm lý học quan tâm về khía cạnh ………………. (nhóm và tập thể, cá nhân)
 9. Xã hội học và kinh tế học gặp nhau trong mối quan tâm nghiên cứu về ………. trong lĩnh vực kinh tế và phi kinh tế của đời sống xã hội (mối quan hệ tác động qua lại)
 10. Các nhà chính trị học và các nhà chính trị xã hội học có cùng mối quan tâm về ……………….. xuất hiện trong các tổ chức chính trị và giữa các cơ quan chính trị (quan hệ xã hội)
 11. Xã hội học là một môn khoa học ra đời ………….., xuất hiện đầu tiên ở  ……., nhưng phát triển ………. (muộn, châu Âu, nhanh)
 12. August Comte quan niệm rằng nếu xã hội không ngừng phát triển, đời sống xã hội nên được nghiên cứu ……… (một cách khoa học)
 13. Comte tin rằng xã hội học nên dựa trên ………….. hoặc sử dụng phương pháp của khoa học vật lí để nghiên cứu đời sống xã hội (phương pháp thực chứng)
 14. Herbert Spencer sử dụng phép loại suy ……………. để giải thích sự ổn định xã hội: một xã hội là một tập hợp của ………………… những phần làm việc với nhau để thúc đẩy cuộc sống tốt đẹp hơn và sự tồn tại (hữu cơ, bộ phận hữu cơ)
 15. Ủng hộ cho quan điểm tiến hóa về sự thay đổi, Spencer nghĩ rằng xã hội thay đổi dẫn đến ……, con người ………….. can thiệp (sự phát triển, không cần)
 16. Karl Marx mô tả xã hội là một tập hợp của ….. nhóm người khác nhau về các giá trị và sở thích (sự xung đột của)
 17. Theo nguyên lý của thuyết định mệnh kinh tế, bản chất của xã hội nằm ở nền ………. (kinh tế)
 18. Theo Marx, những biểu hiện lịch sử là kết quả của ………. Một yếu tố căn bản của những quá trình này là …………….. tư liệu sản xuất (Đấu tranh giai cấp, tư hữu hóa)
 19. Theo Durkheim, trật tự xã hội có được là do một dãy rộng ………. các giá trị và tổ chức trong xã hội (sự nhất trí)
 20. Sư thống nhất cơ học liên quan đến tính đồng nhất của một sự nhất trí các giá trị, trong khi sự thống nhất ………. dựa trên hệ thống các vai trò đặc biệt quan trọng (hữu cơ)
 21. Bằng việc chỉ ra rằng tỉ lệ tự tử thay đổi phụ thuộc vào đặc điểm của nhóm, Durkheim cho rằng ý nghĩa mà đời sống xã hội phải được tìm hiểu bỡi những giá trị …………..hơn là những giá trị cá nhân (xã hội)
 22. Một …….. là một hệ thống mối liên hệ hợp lý của giả định về xã hội để có thể kiểm nghiệm trong thực tế (lý thuyết xã hội)
 23. Xã hội học cung cấp nhiều cách tiếp cận khác nhau để nghiên cứu nhóm, bao gồm ….., …., và …… (lý thuyết chức năng, xung đột, và tương tác biểu tượng)
 24. Lý thuyết chức năng nhấn mạnh sự đóng góp của mỗi thành phần xã hội tạo nên nó. Nó tập trung vào …….., ………, và …………… (sự hòa hợp, ổn định, có hệ thống, và hợp tác)
 25. Lý thuyết chức năng cho rằng:
  1. Xã hội được tổ chức thành một chỉnh thể …………(thống nhất)
  2. Xã hội tìm kiếm sự ổn định hoặc ….. (trạng thái cân bằng)
  3. Xã hội dựa trên ….. các giá trị và sở thích (sự thống nhất)

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn một phần Ngân hàng câu hỏi ôn tập Xã hội học đại cương – ĐH Nông Lâm TP.HCM, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button