Ngoại Ngữ

Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9

Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 sau đây sẽ giúp các bạn hệ thống lại được những kiến thức trong môn Tiếng Anh lớp 9 như thì quá khứ đơn, thì quá khứ đơn dùng “ wish”, giới từ chỉ thời gian, mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả, động từ tình thái dùng với If, lời nói trực tiếp và gián tiếp, câu hỏi đuôi, danh động từ theo sau một số động từ.

Tải về: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button