Soạn bài Luyện nói kể chuyện trang 77 SGK Ngữ văn 6 tập 1.

Đề 1: Tự giới thiệu về bản thân:  Mở bài: – Chào hỏi mở đầu – Lý do tự giới thiệu Thân bài: – Nói về tên, tuổi, lớp, trường học – Nói về các thành viên trong gia đình (sơ lược: tên, tuổi, nghề nghiệp) – Trình bày về bản thân:      + Tình hình …

Soạn bài Luyện nói kể chuyện trang 77 SGK Ngữ văn 6 tập 1. Read More »

Cách dùng đại từ chỉ định This/That/These/Those

This: Dùng để chỉ sự vật, người, số ít, ở cự ly gần e.g.: This is my notebook. (Đây là sổ tay của tôi.) That: Dùng để chỉ sự vật, người, số ít, ở cự ly xa e.g.: That is my grandparents’ house. (Kia là nhà của ông bà tôi.) → This/That + is + N (singular/uncountable) (Danh từ số ít/ danh …

Cách dùng đại từ chỉ định This/That/These/Those Read More »

LỰC KẾ – PHÉP ĐO LỰC TRỌNG LỰC VÀ KHỐI LƯỢNG

Lý thuyết 1.Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực 2. Cách đo lực bằng lực kế – Ước lượng cường độ lực cần đo. – Chọn lực kế có GHD và ĐCNN thích hợp. – Đối với lực kế lò xo, thoạt tiên ta phải chỉnh số 0, nghĩa là điều chỉnh sao cho …

LỰC KẾ – PHÉP ĐO LỰC TRỌNG LỰC VÀ KHỐI LƯỢNG Read More »

Thì hiện tại đơn/Thì hiện tại tiếp diễn/Thì tương lai gần

Thì hiện tại đơn Cấu trúc:   Động từ to be Động từ thường Khẳng định S + be (am/is/are) + … e.g.: I am a student. (Tôi là học sinh) S + V/ Vs-es +…. e.g.: John has short black hair. (John có mái tóc ngắn màu đen)  Phủ định S + be (am not/isn’t/aren’t) + not + …

Thì hiện tại đơn/Thì hiện tại tiếp diễn/Thì tương lai gần Read More »

GIẢI BÀI TẬP TOÁN SGK. BÀI 12 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9

Lý thuyết cơ bản cần nắm 1. Dấu hiệu chia hết cho 9 Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9. Ví dụ: Số 513 có tổng các chữ số là5+1+3=9 chia hết cho 9 nên 513 chia hết cho 9 Số 425 có tổng …

GIẢI BÀI TẬP TOÁN SGK. BÀI 12 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9 Read More »