Phần 1 : Cơ bản về chăm sóc – tài liệu thi tokutei điều dưỡng

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Phần 1 : Cơ bản về chăm sóc – tài liệu thi tokutei điều dưỡng

Chương 1 : Sự tôn nghiêm và sự tự lập của con người trong chăm sóc


Công việc chăm sóc là công việc (Q)…..thực hiện chăm sóc?
1 : 専門 Chuyên môn
2 : 特別 Đặc biệt
3 : 事務 Công việc văn phòng
4 : 医療 Y tế

Ở nhật việc cầu mong sống hạnh phúc (Q)…được đảm bảo.

1 : 集団 Tập thể

2 : 家族 Gia đình

3 : 社会 Xã hội

4 : 個人 Cá nhân

PS : Trên đây là 1 số ví dụ về Phần 1 : Cơ bản về chăm sóc liệu đầy đủ tại đây :

 

 

1 thought on “Phần 1 : Cơ bản về chăm sóc – tài liệu thi tokutei điều dưỡng”

  1. Pingback: Tài liệu ôn thi TOKUTEI Kaigo tiếng nhật. - Ôn Thi HSG

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *