Lớp 10

Phương pháp giải dạng Tính số giao tử, hợp tử và NST môi trường cung cấp Sinh 10

HOC247 xin giới thiệu tài liệu sau đây đến các em nhằm giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức về số loại giao tử và hợp tử khác nhau về nguồn gốc và cấu trúc NST qua nội dung tài liệu Phương pháp giải dạng Tính số loại giao tử và hợp tử khác nhau về nguồn gốc và cấu trúc NST Sinh 10. Mời các em cùng tham khảo!

TÍNH SỐ GIAO TỬ HÌNH THÀNH, SỐ HỢP TỬ TẠO RA VÀ SỐ NST MÔI TRƯỜNG CUNG CẤP CHO QUÁ TRÌNH TẠO GIAO TỬ

A. Lý thuyết

1. Tính số giao tử hình thành và số hợp tử tạo ra:

a. Giao tử: Số tinh trùng hình thành = số TB sinh tinh x 4

Số tinh trùng X hình thành = số tinh trùng Y hình thành

Số trứng hình thành = số TB sinh trứng

Số thể định hướng = số TB sinh trứng x 3

b. Hợp tử: Số hợp tử hình thành = số tinh trùng thụ tinh = số trứng thụ tinh

Số hợp tử XX = số tinh trùng X thụ tinh

Số hợp tử XY = số tinh trùng Y thụ tinh

c. Tỉ lệ thụ tinh (hiệu suất thụ tinh)

2. Số NST môi trường cung cấp cho quá trình tạo giao tử:

– Số NST môi trường cung cấp cho các TB sinh giao tử tạo giao tử bằng số NST trong các TB sinh giao tử.

– Số NST môi trường cung cấp cho quá trình tạo giao tử từ a TB sinh dục sơ khai ban đầu là:

( 2x+1 – 1) a. 2n                         ( x : số lần nguyên phân)

B. Bài tập vận dụng:

Câu 1: Ở vùng sinh trưởng của 1 tinh hoàn có 2560 TB sinh tinh mang cặp NST giới tính XY đều qua GP tạo các tinh trùng. Tại vùng sinh trưởng của 1 buồng trứng, các TB sinh trứng mang cặp NST XX đều qua GP tạo trứng.Trong quá trình thụ tinh , trong số tinh trùng X hình thành chỉ có 50% là kết hợp được với trứng, còn trong số tinh trùng mang Y hình thành thì có 40% kết hợp được với trứng.Trong khi tỉ lệ thụ tinh của trứng là 100%.

a. Tìm số hợp tử XX và XY thu được.

b. Tính số TB sinh trứng ở vùng sinh trưởng của buồng trứng.

Hướng dẫn giải

2560 tế bào sinh tinh qua giảm phân tạo: 2560*4=10240 tinh trùng. trong đó có 5120 tinh trùng X và 5120 tinh trùng Y.

do trứng thụ tinh đạt 100%

số hợp tử XX là: 5120*60%=3072.(hợp tử)

số hợp tử XY là: 5120*40%=2048. (hợp tử)

tổng hợp tử = 3072 + 2048 = 512 0= số trứng = số tế bào sinh trứng

Câu 2: Một tế bào sinh dục đực sơ khai của 1 loài nguyên phân 5 đợt liên tiếp. 1/4 số tế bào con được tạo ra tiến hành giảm phân tạo giao tử. Tổng số NST đơn môi trường cung cấp cho quá trình hình thành giao tử là 96. Giả sử hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 50%, của trứng là 25%. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài và số tế bào trứng tạo thành là:

A. 6 và 64
B. 12 và 64 
C.  12 và 32
D. 6 và 32

Hướng dẫn giải

Số TB sinh dục được tạo ra = 25 = 32

Số TB tham gia GP = 8

Ta có: 8.2n = 96

→ 2n = 12

Số tinh trùng tạo ra = 8.4 = 32

Hiệu suất 50% –> số tinh trùng được thụ tinh = 16 = số trứng thụ tinh

Hiệu suất thụ tinh của trứng = 25% –> số trứng tạo ra thỏa mãn = 64 trứng.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Phương pháp giải dạng Tính số loại giao tử và hợp tử khác nhau về nguồn gốc và cấu trúc NST Sinh 10. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

  • Bài tập trắc nghiệm ôn tập chủ đề Protein Sinh học 10 có đáp án
  • Lý thuyết và bài tập ôn tập Cấu trúc và chức năng của Protein Sinh học 10

Chúc các em học tập tốt !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button