Sắp xếp mảng một chiều trong Pascal, scratch hay mBlock

Thuật toán sắp xếp mảng một chiều là một thuật toán hết sức cơ bản các bạn cần phải nắm vững khi học bất cứ ngôn ngữ lập trình nào không riêng gì Pascal, Scratch hay mBlock cả nhé.

Có rất nhiều thuật toán sắp xếp tuy nhiên trong bài viết này mình chỉ hướng dẫn cách sắp xếp đơn giản nhất bằng cách sử dụng hai vòng lặp có điều kiện

Thuật toán sắp xếp mảng một chiều

Mình minh họa thuật toán sắp xếp từ nhỏ đến lớn như sau:

  • Duyệt tất cả các phần tử thứ i (từ phần tử thứ 1 đến phần tử thứ n – 1 mảng có n phần tử)
  • Với mỗi phần i so sánh với tất cả các phần tử từ i+1 đến n. Nếu phần tử nào nhỏ hơn (lớn hơn) thì đổi vị trí cho nhau.

Sắp xếp mảng một chiều bằng Scratch hay mBlock

Trong Scratch hay mBlock thì cũng thế thôi nếu bạn hiểu code bằng Pascal ở trên thì cũng dễ dàng thực hiện. Các bạn hãy quan sát code bằng Pascal dưới đây và tự thực hiện

Code sắp xếp mảng một chiều bằng Pascal

Dữ liệu vào file: Sort.inp Dữ liệu ra file: Sort.out
– Dòng 1: chứa số n

– Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng

Chứa n số đã sắp xếp

Code Pascal

Bạn có thể nên đọc: Sắp xếp mảng một chiều có điều kiện trong Pascal

3 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button