HomeLập trình pascal

Sắp xếp zích zắc mảng hai chiều – Code free pascal

Like Tweet Pin it Share Share Email
Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Tiếp theo thuật toán cơ bản tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của mảng hai chiều xin giới thiệu tiếp với các bạn thuật toán Sắp xếp zích zắc mảng hai chiều và code trong pascal

Bài toán: Viết chương trình sắp xếp mảng hai chiều (m hàng, n cột) (m,n <= 100) theo nguyên tắc sau:   

Xp: Chỉ vị trí xuất phát

Dữ liệu vào file: SORT2.INP dòng đầu chứa m,n, các dòng sau chứa mảng 2 chiều m hàng, n cột

Dữ liệu ra file: SORT2.OUT chứa mảng 2 chiều m hàng, n cột đã sắp xếp

VD:

SORT2.INP SORT2.OUT
4  3

1    3    5

2    4    6

8    7    9

11 10 12

1    2    3

4    5    6

7    8    9

10 11 12

Bài toán trên có thể thay đổi cách sắp xếp như sau:

Bạn chỉ cần thay đổi cái cách duyệt mảng hai chiều là sẽ được các cách sắp xếp khác như trên. Bạn hình dung hai vòng lặp của bạn duyệt các phần tử như thế nào thì kết quả sẽ cho sắp xếp giống như vậy.

Code Pascal

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *