Đề thi olympic tin học trẻ Tân Yên – Bắc Giang – 2019 – Bảng A – Tiểu Học

Đề thi olympic tin học trẻ Tân Yên – Bắc Giang – 2019 – Bảng A – Tiểu Học Mình lấy chữ từ hình trên có kết quả sau: HỘI THỊ OLYMPIC TIN HỌC TRẺ ĐÈ THỊ PHÀN THỰC HÀNH HUYỆN TẤN VÊN BẢNG A – TIỂU HỌC NAM2019 Thời gian làm bài: 90 phút …

Đề thi olympic tin học trẻ Tân Yên – Bắc Giang – 2019 – Bảng A – Tiểu Học Read More »