Bắc Kạn

Đề thi HSG toán 9 Tỉnh Bắc Kạn – Năm học 2010 – 2011

Đề thi HSG toán 9 Tỉnh Bắc Kạn – Năm học 2010 – 2011 Câu 3: (4 điểm) Cho ba đường thẳng: x + y = 1                        (d1) x – y = 1                        (d2) (k + 1)x + (k – 1)y = k + 1 với k ≠ 1 (d3) Tìm các giá trị của …

Đề thi HSG toán 9 Tỉnh Bắc Kạn – Năm học 2010 – 2011 Read More »