Bắc Ninh

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 TỈNH BẮC NINH – NĂM HỌC 2018-2019 – CÓ HD CHẤM

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 TỈNH BẮC NINH – NĂM HỌC 2018-2019 Câu 1 (4,0 điểm) 1) Rút gọn biểu thức: với 2) Cho hàm số có đồ thị là d. Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng d cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại hai điểm …

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 TỈNH BẮC NINH – NĂM HỌC 2018-2019 – CÓ HD CHẤM Read More »