Sau khi vẽ xong biển báo cấm đi ngược chiều bằng Scratch nhìn thấy biển báo nguy hiểm giao nhau với đường ưu tiên dễ quá liền bắt tay vào ngay thôi làm thêm ly cafe cùng Scratch nữa vậy. Hãy cùng nhìn biển báo để hình dung công việc đã nào: Như vậy để… (0 comment)