Biển báo giao thông

Vẽ biển báo cấm đi ngược chiều bằng Scratch

Sau khi vẽ được hình tròn trong Scratch mình chợt nảy ra một ý tại sao không thử vẽ các biển báo giao thông nhỉ mở đầu là biển báo cấm đi ngược chiều cho đơn giản cái đã nha. Hãy quan sát biển báo cấm đi ngược chiều quen thuộc ta hay gặp trên …

Vẽ biển báo cấm đi ngược chiều bằng Scratch Read More »