Bình Định

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 TỈNH BÌNH ĐỊNH – NĂM HỌC 2018-2019 – CÙNG HD CHẤM

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 TỈNH BÌNH ĐỊNH – NĂM HỌC 2018-2019 Câu 1 (5,0 điểm). 1.Tính giá trị biểu thức , biết rằng ; 2. Cho hai số thực m, n khác 0 thỏa mãn Câu 2: Chứng minh rằng phương trình  luôn có nghiệm Câu 2 (5,0 điểm) Giải hệ phương trình …

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 TỈNH BÌNH ĐỊNH – NĂM HỌC 2018-2019 – CÙNG HD CHẤM Read More »