Cách giới thiệu về bản thân khi đi phỏng vấn xin việc Nghệ thuật giới thiệu bản thân trong phỏng vấn Hẳn là rất nhiều bạn đã tham gia rất nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau như phỏng vấn xin visa, phỏng vấn đi du học, phỏng vấn xin việc… Và câu hỏi đầu tiên …

Read More »