Thử tìm cách vẽ elip cho học sinh tiểu học bằng Scratch

Thử tìm cách vẽ elip cho học sinh tiểu học bằng Scratch Trước kia mình có đưa ra cách vẽ elip theo công thức tuy nhiên các em học sinh tiểu học thậm chí THCS lại chưa hiểu được công thức chứa sin, cos này, vì vậy trong bài tập này mình thử đi tìm …

Thử tìm cách vẽ elip cho học sinh tiểu học bằng Scratch Read More »