Học toán với Scratch: số trăm, chữ số hàng trăm, số chục, chữ số hàng chục

Học toán với Scratch: số trăm, chữ số hàng trăm, số chục, chữ số hàng chục Tiếp theo dự án Học toán với Scratch mình xin đưa ra bài tập Scratch tiếp theo khi các em học sinh lớp 6 học tới bài 3 “Ghi số tự nhiên”, bài này mình đưa ra để củng …

Học toán với Scratch: số trăm, chữ số hàng trăm, số chục, chữ số hàng chục Read More »