Chuyên đề học toán với Scratch, lập trình kéo thả để củng cố kiến thức toán Mình là một giáo viên toán tin, trong quá trình viết bài về lập trình Scratch mình chợt nảy ra ý tại sao ta lại không dạy một lúc cả hai môn toán tin kết hợp nhỉ như vậy… (0 comment)