Lập trình mô phỏng trái bi-a với Scratch
Nội dung bài toán lập trình mô phỏng trái bi-a với Scratch: Một chiếc bàn bi-a hình chữ nhật trên đó có một trái bi-a. Khi nháy chuột quả bóng sẽ chuyển động về phía con chuột, trái bi a khi chạm vào cạnh bàn thì bật lại. Đây là bài số 4 trong: 50… (3 comments)