Lập trình Scratch vẽ và trang trí bát giác từ các hình vuông, tròn và hình thoi
Nay nhìn cái hình bát giác được trang trí từ các hình vuông, tròn và hình thoi bắt mắt quá máu Scratch nổi lên mình lập tức phải đặt bút phân tích và thực hiện ngay nếu không cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Các bạn xem qua hình và cùng mình phân tích… (0 comment)

Mình nhớ là trước đây đã có bài viết hướng dẫn cách vẽ và tô màu đa giác đều rồi, trong lần đó mình đã hướng dẫn các bạn vẽ tô màu bằng cách vẽ các đa giác đều đồng tâm có bán kính đường tròn ngoại tiếp nhỏ dần. tuy nhiên sau một thời… (0 comment)