Đà Nẵng

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 TỈNH ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2018 – 2019 – CÓ HD

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 TỈNH ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2018 – 2019 Câu 1 (1,0 điểm) Tính  . Câu 2 (2,0 điểm) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm B(6; 0), C(0; 3) và đường thẳng dm có phương trình y = xm – 2m + 2, với m là …

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 TỈNH ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2018 – 2019 – CÓ HD Read More »