Dak Lak

Đề thi tin học trẻ TX Buôn Hồ – Tiểu học – Năm 2018

Đề thi tin học trẻ TX Buôn Hồ – Tiểu học – Năm 2018  Tổng quan bài thi TT Tên bài Tên tệp kết quả Điểm 1 Khung ảnh BAI1.doc 20 2 Hình vẽ BAI2.doc 30 3 Giúp bạn đến trường BAI3.ppt 50   Chú ý: Thí sinh tạo thư mục gốc ở ỗ đĩa …

Đề thi tin học trẻ TX Buôn Hồ – Tiểu học – Năm 2018 Read More »

Đề thi tin học trẻ TX Buôn Hồ – Năm 2018 – THCS Lập trình Pascal

Đề thi tin học trẻ TX Buôn Hồ – Năm 2018 – THCS Lập trình Pascal  Tổng quan bài thi TT Tên bài Tên tệp kết quả Điểm 1 Đề bài số 1 ( Dãy số Fibonacci ) BAI1.PAS 5 2 Đề bài số 2 BAI2.PAS 5 3 Đề bài số 3 BAI3.PAS 5 4 …

Đề thi tin học trẻ TX Buôn Hồ – Năm 2018 – THCS Lập trình Pascal Read More »