Đề thi tin học trẻ Đăk Nông- Năm 2017 – Bảng A Tiểu Học

Đề thi tin học trẻ Đăk Nông- Năm 2017 – Bảng A Tiểu Học ĐOÀN TNCS HỖ CHÍ MINH HỘI THỊ TÌN HỌC TRẺ TÍNH ĐÁK NÓNG BCH ĐOÀN TÍNH ĐẮK NÔNG – LÀN THỨ N- NĂM 2017 MÔN THỊ: THỰC HÀNH BĂNG A (KHÔI TIEU HỌC) Thời gian: 90 phút (Không kê tới giản …

Đề thi tin học trẻ Đăk Nông- Năm 2017 – Bảng A Tiểu Học Read More »