Cách làm game trắc nghiệm trong scratch
Hôm nay nhận được email của một bạn hỏi về cách làm game trắc nghiệm trong scratch, mình thấy đây là một ý tưởng rất hay liền viết ngay bài viết này để đưa ra ý tưởng viết chương trình trò chơi trắc nghiệm bằng Scratch như sau: Ở đây mình đưa ra game trắc nghiệm 4 lựa chọn trong đó chỉ có… (0 comment)