Dạy học chủ đề

Chuyên đề dạy học theo chủ đề toán 9 – Minh họa: Tiếp tuyến của đường tròn

Chuyên đề dạy học theo chủ đề toán 9 – Minh họa: Tiếp tuyến của đường tròn Trích nội dung: Ví dụ: Chương II – Hình học 9 cấu trúc lại như sau:                  Chương trình hiện hành Cấu trúc lại chương trình Tiết 18: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng. Chủ đề …

Chuyên đề dạy học theo chủ đề toán 9 – Minh họa: Tiếp tuyến của đường tròn Read More »