Đề thi HSG toán 9

Đề luyện thi HSG toán 9 cấp huyện – Năm học 2018 – 2019 – Phong cách Lâm Đồng

Xin giới thiệu với các bạn một số đề luyện thi HSG toán 9 cấp huyện – Năm học 2018 – 2019 – Phong cách Lâm Đồng. Đề luyện thi HSG toán 9 cấp huyện – Số 1 Câu 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x4 + 2×3 – 13×2 – 14x + …

Đề luyện thi HSG toán 9 cấp huyện – Năm học 2018 – 2019 – Phong cách Lâm Đồng Read More »

Đề thi HSG toán 9 Tỉnh Sóc Trăng – Năm học 2017 – 2018

Đề thi HSG toán 9 Tỉnh Sóc Trăng – Năm học 2017 – 2018 I. Đề thi Bài 1 (4 điểm) Cho biểu thức: [latex size=2]A = \left( {\frac{{\sqrt x + 1}}{{\sqrt x – 1}} + \frac{{\sqrt x – 1}}{{\sqrt x + 1}}} \right):\left( {\frac{{x\sqrt x + 1}}{{x + \sqrt x }} + 1} \right)[/latex] với …

Đề thi HSG toán 9 Tỉnh Sóc Trăng – Năm học 2017 – 2018 Read More »

Đề thi HSG toán 9 Sóc Trăng – Năm 2015 – 2016 – Có hướng dẫn

Đề thi HSG toán 9 Sóc Trăng – Năm 2015 – 2016 – Có hướng dẫn I. Phần đề thi HSG toán 9 Sóc Trăng 1516 Bài 1.(4 điểm) a) Cho biểu thức: [latex size=2]P = \frac{{2\sqrt x }}{{\sqrt x + 3}} + \frac{{\sqrt x + 1}}{{\sqrt x – 3}} – \frac{{3 – 11\sqrt x }}{{x …

Đề thi HSG toán 9 Sóc Trăng – Năm 2015 – 2016 – Có hướng dẫn Read More »

Đề thi HSG toán 9 Sóc Trăng – Năm 2014 – 2015 – Có hướng dẫn

Đề thi HSG toán 9 Sóc Trăng – Năm 2014 – 2015 – Có hướng dẫn một số bài khó I. Đề thi HSG toán 9 Sóc Trăng 1415 Bài 1.(4 điểm) Cho: [latex size=2]A = \frac{{\sqrt {{x^3} – x} }}{{\sqrt x – 1}} + \frac{1}{{\sqrt {x – 1} – \sqrt x }} + \frac{1}{{\sqrt {x …

Đề thi HSG toán 9 Sóc Trăng – Năm 2014 – 2015 – Có hướng dẫn Read More »

Đề thi HSG toán 9 Tỉnh Sóc Trăng – Năm học 2013 – 2014 – Cùng hướng dẫn

Đề thi HSG toán 9 Tỉnh Sóc Trăng – Năm học 2013 – 2014 – Cùng hướng dẫn. Đề thi HSG toán 9  Sóc Trăng 1213 I. Đề thi HSG toán 9 Sóc Trăng 1314 Bài 1. (3,0 điểm) Rút gọn và tính giá trị của biểu thức: [latex size=2]A = \left( {\frac{1}{{\sqrt {x + 1} …

Đề thi HSG toán 9 Tỉnh Sóc Trăng – Năm học 2013 – 2014 – Cùng hướng dẫn Read More »