Đề thi THT toàn quốc – Năm 2019 – Bảng B1 THCS – Scratch

Đề thi THT toàn quốc – Năm 2019 – Bảng B1 THCS – Scratch Đề thi THT toàn quốc – Năm 2019 – Bảng B1 THCS – Scratch Bài 1. Vẽ quạt. Viết chương trình vẽ 2 quạt theo mẫu sau: Yêu cầu bắt buộc: – Chân quạt có chiều cao đúng bằng bán kính …

Đề thi THT toàn quốc – Năm 2019 – Bảng B1 THCS – Scratch Read More »