Đề thi thử THPT quốc gia môn Văn 2020 số 2

Tóm tắt bài viết: 1. Đề thi 2. Đáp án   Đề thi thử THPT quốc gia môn Văn 2020 số 2 PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi ở bên dưới: Điều gì là quan trọng? Chuyện xảy ra tại một trường trung học. Thầy giáo …

Đề thi thử THPT quốc gia môn Văn 2020 số 2 Read More »