Hướng con học CNTT nên bắt đầu từ đâu?

Các phụ huynh xưa giờ vẫn thế luôn tìm kiếm những ngành ghề “tốt” để định hướng cho con mình. Định nghĩa “tốt” ở đây không phải là nói nghề này tốt nghề kia không tốt mà hiểu nôm na là có thu nhập cao và phù hợp với năng lực của con bạn. Chúng …

Hướng con học CNTT nên bắt đầu từ đâu? Read More »