Đồng Nai

ĐỀ THI CHỌN HSG MÔN TOÁN 9 TỈNH ĐỒNG NAI NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐỀ THI CHỌN HSG MÔN TOÁN 9 TỈNH ĐỒNG NAI NĂM HỌC 2018 – 2019 Câu 1 (4,5 điểm) a) Cho (x, y) là nghiệm của hệ phương trình (với m là tham số thực). b) Tìm m để biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất. 2) Giải hệ phương trình (với x thuộc R). …

ĐỀ THI CHỌN HSG MÔN TOÁN 9 TỈNH ĐỒNG NAI NĂM HỌC 2018 – 2019 Read More »