Giải Bài Tập Toán lớp 6: Số Phần Tử Của Một Tập Hợp Con. Tập Hợp Con

SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢPTẬP HỢP CON   – Kiến thức: + HS hiểu được một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử,có thể có vô số phần tử cũng có thể không có phần tử nào. Hiểu được khái niệmtập hợp con và khái niệm hai tập …

Giải Bài Tập Toán lớp 6: Số Phần Tử Của Một Tập Hợp Con. Tập Hợp Con Read More »