Giải Vở bài tập Khoa học 5

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 32: Tơ sợi

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 32: Tơ sợi của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 32: Tơ sợi – Trang 56, 57. Câu 1: Quan sát các hình trang 66 SGK và …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 32: Tơ sợi Read More »

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 31: Chất dẻo

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 31: Chất dẻo của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Câu 1: Hoàn thành bảng sau: Tên đồ dùng được làm bằng nhựa có trong nhà bạn Đặc điểm (màu sắc, tính chất)     Trả …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 31: Chất dẻo Read More »

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 29: Thuỷ tinh

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 29: Thuỷ tinh của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 29: Thuỷ tinh – Trang 53.  Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 29: Thuỷ tinh Read More »

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 33 – 34: Ôn tập và kiểm tra học kì 1

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 33 – 34: Ôn tập và kiểm tra học kì 1 của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 33 – 34: Ôn tập và kiểm tra …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 33 – 34: Ôn tập và kiểm tra học kì 1 Read More »

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 30: Cao su

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 30: Cao su của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 30: Cao su – Trang 54. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 30: Cao su Read More »

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 26: Đá vôi

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 26: Đá vôi của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 26: Đá vôi – Trang 48. Câu 1: Viết tên một số vùng núi đá vôi ở …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 26: Đá vôi Read More »

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 25: Nhôm

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 25: Nhôm của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 25: Nhôm – Trang 47. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 1.1. Quan …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 25: Nhôm Read More »

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 24: Đồng và hợp kim của đồng

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 24: Đồng và hợp kim của đồng của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 24: Đồng và hợp kim của đồng – Trang 45, 46. Câu …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 24: Đồng và hợp kim của đồng Read More »

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 27: Gốm xây dựng: gạch, ngói

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 27: Gốm xây dựng: gạch, ngói của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 27: Gốm xây dựng: gạch, ngói – Trang 49, 50. Câu 1: Khoanh vào …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 27: Gốm xây dựng: gạch, ngói Read More »

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 28: Xi măng

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 28: Xi măng của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 28: Xi măng – Trang 51, 52. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 28: Xi măng Read More »