Đề thi tin học trẻ TP Hà Tĩnh – Năm 2017 – Tiểu học

Đề thi tin học trẻ TP Hà Tĩnh – Năm 2017 – Tiểu học THÀNH TIN HỌC TRE ĐỀ THỊ BẰNG A – KHOI TIỂU HỌC tả H PHÓ HA TĨNH PHAN THỊ THỰC HANH ân thứ IX – 2017 Thời gián làm bài: 9É phút N Í ` . Ngày thí: 33/03/201 7 ĐÈ …

Đề thi tin học trẻ TP Hà Tĩnh – Năm 2017 – Tiểu học Read More »