ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM HỌC 2018-2019

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM HỌC 2018-2019 Bài 1. (2,0 điểm) a) Cho biểu thức với x, y >= 0 và x khác y. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức A không phụ thuộc giá trị của biến. b) Chứng minh rằng là một nghiệm của phương …

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM HỌC 2018-2019 Read More »