HKI Toán 8

Đề Thi HKI Toán 8 Tân Hội – Đức Trọng – Có ma trận và đáp án

Đề Thi HKI Toán 8 Tân Hội – Đức Trọng – Có ma trận và đáp án Bài 5. (0,75đ). Cho tam giác ABC có M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Biết BC = 10cm. Tính độ dài MN ? Bài 6. (1đ). Cho tam giác ABC vuông tại A có …

Đề Thi HKI Toán 8 Tân Hội – Đức Trọng – Có ma trận và đáp án Read More »