ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2018-2019

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2018-2019 Câu 1 (4,0 điểm) Cho x, y là các số thực sao cho . Tính giá trị của biểu thức Câu 2: (3,0 điểm) Cho a, b, c là ba số thực sao cho a + b = c – 2 …

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2018-2019 Read More »