HSG Bảo Lộc

Đề thi HSG toán 9 Bảo Lộc năm học 2017 – 2018

Đề thi HSG toán 9 Bảo Lộc năm học 2017 – 2018 thi ngày 05/12/2017 Do có nhiều bạn yêu cầu nên mình hướng dẫn một số câu như sau: Câu 1, 2, 3 Dễ các bạn tự giải Câu 4 a) [latex]\begin{array}{l} 2\left( {{a^4} + {b^4}} \right) \ge a{b^3} + {a^3}b + 2{a^2}{b^2}\\ \Leftrightarrow {a^4} …

Đề thi HSG toán 9 Bảo Lộc năm học 2017 – 2018 Read More »

Đề thi học sinh giỏi toán 9 Bảo Lộc năm học 2015-2016 – Hướng dẫn giải

Đề thi học sinh giỏi toán 9 Bảo Lộc năm học 2015-2016 Hướng dẫn giải: (Chỉ nêu hướng giải quyết, các bạn tự trình bày chi tiết) 1) Gọi (n + 2 ; 2n + 3)=d => 2(n + 2) – (2n + 3 )= 1 chia hết cho d => d = 1. 2) …

Đề thi học sinh giỏi toán 9 Bảo Lộc năm học 2015-2016 – Hướng dẫn giải Read More »

Đề thi học sinh giỏi toán 9 Bảo Lộc năm học 2014-2015 – Hướng dẫn giải

Đề thi học sinh giỏi toán 9 Bảo Lộc năm học 2014-2015 Hướng dẫn giải Đề thi học sinh giỏi toán 9 Bảo Lộc năm học 2014-2015 1) A=mn(m2 – n2) = mn(m2 – 1 – n2 + 1) = mn[(m-1)(m+1) – (n – 1)(n + 1)] = mn(m-1)(m+1) – mn(n – 1)(n + 1) 2) Nhân …

Đề thi học sinh giỏi toán 9 Bảo Lộc năm học 2014-2015 – Hướng dẫn giải Read More »