Sau đây là Đề thi HSG tin học 9 Tỉnh Sóc Trăng năm học 2012-2013 Cùng hướng dẫn giải phần lập trình Pascal Đề thi HSG tin học 9 Tỉnh Sóc Trăng 1213 Câu 1: (11 điểm)  Một bài tập về Excel Câu 2: (9 điểm)  Bạn Tin và bạn Học gửi thư cho nhau theo dạng… (0 comment)