HSG Tin học

Tổng hợp đề thi HSG tin 9 – Năm học 2018 – 2019

Trong bài này mình sẽ tổng hợp tất cả những đề thi HSG tin 9 – Năm học 2018 – 2019 cấp huyện, cấp tỉnh của Lâm Đồng cũng như tất cả các tỉnh thành trong cả nước để các bạn tham khảo. Các bạn có đề thi vui lòng đóng góp bằng cách gửi mail …

Tổng hợp đề thi HSG tin 9 – Năm học 2018 – 2019 Read More »

Đề thi tin học trẻ Tỉnh Lâm Đồng – Năm 2018 – Pascal và scratch

Hội thi tin học trẻ Tỉnh Lâm Đồng lần thứ XXIV năm 2018 – Bảng B – cấp THCS có sự khác biệt so với mọi năm đó là thí sinh được quyền chọn một trong hai phần thi, Phần thi lập trình (trên Pascal, C…) hoặc phần thi lập trình scratch. Đề thi tin học …

Đề thi tin học trẻ Tỉnh Lâm Đồng – Năm 2018 – Pascal và scratch Read More »