Hưng Yên

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2018 – 2019

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2018 – 2019 Câu 1: Tính giá trị của biểu thức Câu 2: a) Giải phương trình b) Giải hệ phương trình Câu 3: a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng  ( m là tham số) và đường thẳng . Tìm m …

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2018 – 2019 Read More »