ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 HUYỆN HƯƠNG SƠN NĂM HỌC 2018-2019

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 HUYỆN HƯƠNG SƠN NĂM HỌC 2018-2019 I. PHẦN GHI KẾT QUẢ (thí sinh chỉ ghi kết quả vào tờ giấy thi). Câu 1: Tính Câu 2: Tìm nghiệm nguyên của phương trình xy – 2x – y = 1. Câu 3: Với giá trị nào của x thì  có …

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 9 HUYỆN HƯƠNG SƠN NĂM HỌC 2018-2019 Read More »