Khoa học lớp 5

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 16: Phòng tránh HIV/ AIDS

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 16: Phòng tránh HIV/ AIDS của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 16: Phòng tránh HIV/ AIDS – Trang 31. Câu 1: Nối câu hỏi ở cột …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 16: Phòng tránh HIV/ AIDS Read More »

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 18: Phòng tránh bị xâm hại của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 18: Phòng tránh bị xâm hại – Trang 35, 36, 37. Câu 1: …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 18: Phòng tránh bị xâm hại Read More »

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 17:Thái độ đối với người nhiễm HIV/ AIDS

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 17:Thái độ đối với người nhiễm HIV/ AIDS của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 17:Thái độ đối với người nhiễm HIV/ AIDS – Trang 33, …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 17:Thái độ đối với người nhiễm HIV/ AIDS Read More »

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 2 – 3: Nam hay nữ?

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 2 – 3: Nam hay nữ? của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 2 – 3: Nam hay nữ? Trang 7, 8, 9. Câu 1. Điền số …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 2 – 3: Nam hay nữ? Read More »

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 6: Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 6: Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 6: Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì – …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 6: Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì Read More »

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 5: Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe?

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 5: Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe? của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 5: Cần làm gì để cả mẹ …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 5: Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe? Read More »

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết – Trang 24, 25. Câu 1: Khoanh vào …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết Read More »

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 12: Phòng bệnh sốt rét

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 12: Phòng bệnh sốt rét của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 12: Phòng bệnh sốt rét – Trang 23. Câu 1: Nối câu hỏi ở cột …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 12: Phòng bệnh sốt rét Read More »

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 15: Phòng bệnh viêm gan A

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 15: Phòng bệnh viêm gan A của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 15: Phòng bệnh viêm gan A – Trang 28, 29, 30. Câu 1: Nối …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 15: Phòng bệnh viêm gan A Read More »

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 14: Phòng bệnh viêm não

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 14: Phòng bệnh viêm não của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích. Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 14: Phòng bệnh viêm não – Trang 26, 27, 28. Câu 1: Nối câu hỏi …

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 14: Phòng bệnh viêm não Read More »