Viết thủ tục trong Scratch kiểm tra dữ liệu nhập vào có phải là một số thập phân không

Hôm nay có một bạn hỏi mình về lập trình Scratch nội dung câu hỏi như sau: “Làm sao để khi nhập vào một số thập phân thì sẽ kiểm tra số nhập vào có đúng không? Nếu nhập không đúng thì yêu cầu nhập lại cho đến khi nhập đúng thì thôi” Mình xin …

Viết thủ tục trong Scratch kiểm tra dữ liệu nhập vào có phải là một số thập phân không Read More »