Lập trình pascal đội bốc vác – HSG tỉnh Lâm Đồng năm 2018 – 2019

Trong đề thi HSG tỉnh Lâm Đồng năm 2018 – 2019 có bài đội bốc vác hết sức thú vị với nội dung như sau: Câu 3 (5 điểm) Đội bốc vác Một đội bốc vác khi làm việc thường được phân công như sau: + Nhóm phụ việc gồm: Một người ghi chép các …

Lập trình pascal đội bốc vác – HSG tỉnh Lâm Đồng năm 2018 – 2019 Read More »