Làm sao để vẽ tam giác biết độ dài 3 cạnh trong Scratch?

Làm sao để vẽ tam giác biết độ dài 3 cạnh trong Scratch? Vẽ tam giác đều trong Scratch thì đơn giản rồi nhưng bây giờ vẽ tam giác với độ dài 3 cạnh bất kì nhập vào từ bàn phím thì làm như thế nào nhỉ? ở đây ta đang nói đến cách làm …

Làm sao để vẽ tam giác biết độ dài 3 cạnh trong Scratch? Read More »