Luyện thi violympic

Bài tập luyện thi violympic toán 8 vòng 1 phân theo chủ đề

Xin giới thiệu với các bạn hệ thống Bài tập luyện thi violympic toán 8 vòng 1 phân theo chủ đề. bao gồm 7 chủ đề mỗi chủ đề có nhiều bài để các bạn luyện tập. Chủ đề 1: Đơn, đa thức – Nhân đơn , đa thức  Bài 1.1. Bậc của đơn thức [latex size=2]{x^2}{\left( …

Bài tập luyện thi violympic toán 8 vòng 1 phân theo chủ đề Read More »

Tài liệu luyện thi violympic toán lớp 7 vòng 1 phân theo dạng toán

Xin giới thiệu với các bạn Tài liệu luyện thi violympic toán lớp 7 vòng 1 được phân theo dạng toán và cách thực hiện. Dạng 1: Các bài toán sử dụng máy tính, biến nhớ để giải Bài 1. 1. Tính a) [latex size=2]\frac{1}{2} – \left[ {\frac{4}{5} – \left( {\frac{2}{7} – 3\frac{1}{9}} \right)} \right][/latex] b)[latex …

Tài liệu luyện thi violympic toán lớp 7 vòng 1 phân theo dạng toán Read More »

Luyện thi violympic toán lớp 6 vòng 2 – Tổng hợp nhiều dạng toán

Sau khi đã luyện thi và hoàn tất vòng 1 violympic toán lớp 6, tiếp theo xin giới thiệu đến các bạn nội dung Luyện thi violympic toán lớp 6 vòng 2 với các dạng toán phổ biến nhất Dạng 1: Tập hợp – Luyện thi violympic toán lớp 6 vòng 2 Bài 1.1. Các phần …

Luyện thi violympic toán lớp 6 vòng 2 – Tổng hợp nhiều dạng toán Read More »

Hệ thống bài tập Luyện thi violympic toán lớp 6 vòng 1

Xin được giới thiệu với các bạn Hệ thống bài tập Luyện thi violympic toán lớp 6 vòng 1, bao gồm các dạng bài tập được phân loại theo từng chủ đề, luyện giải thật tốt những dạng toán này bạn sẽ dễ dàng vượt qua vòng 1 và có kiến thức tốt để chuẩn bị …

Hệ thống bài tập Luyện thi violympic toán lớp 6 vòng 1 Read More »