Xin giới thiệu với các bạn hệ thống Bài tập luyện thi violympic toán 8 vòng 1 phân theo chủ đề. bao gồm 7 chủ đề mỗi chủ đề có nhiều bài để các bạn luyện tập. Chủ đề 1: Đơn, đa thức – Nhân đơn , đa thức  Bài 1.1. Bậc của đơn thức [latex size=2]{x^2}{\left(… (0 comment)

Xin giới thiệu với các bạn Tài liệu luyện thi violympic toán lớp 7 vòng 1 được phân theo dạng toán và cách thực hiện. Dạng 1: Các bài toán sử dụng máy tính, biến nhớ để giải Bài 1. 1. Tính a) [latex size=2]\frac{1}{2} – \left[ {\frac{4}{5} – \left( {\frac{2}{7} – 3\frac{1}{9}} \right)} \right][/latex] b)[latex… (0 comment)