Bài tập 3 sắp xếp ma trận hình soắn ốc, đây là bài tập hết sức quen thuộc Xin giới thiệu với các bạn code do hs làm để tham khảo: var i,j,k,t,s,n,m,tem: integer; a: array[1..50,1..50] of integer; b:array[1..2500]of integer; F:text; begin {—doc file ra mang mot chieu b-} assign(F,’xoanoc.inp’);reset(F); read(F,n); k:=1; for i:=1 to… (0 comment)

Tìm điểm cực tiểu của mảng hai chiều – kĩ thuật mở rộng mảng Pascal
Tìm điểm cực tiểu của mảng hai chiều là bài toán hay không kém bài toán phần tử yên ngựa trong mảng hai chiều, mặc dù bài toán khi phân tích ra cũng hết sức đơn giản nhưng có lại hàm chứa nhiều kĩ thuật hết sức thú vị, hãy cùng tìm hiểu bài toán… (0 comment)

Thuật toán sắp xếp xoắn ốc mảng hai chiều – Minh họa bằng Pascal
Nếu như sắp xếp zich zac mảng hai chiều quá đơn giản đối với bạn thì bạn nên thử sức với thuật toán sắp xếp xoắn ốc mảng hai chiều, bởi nó hay và thú vị hơn rất nhiều. Bài toán: Viết chương trình sắp xếp mảng vuông hai chiều (n hàng, n cột) theo hình… (0 comment)

Như vậy là mình đã giới thiệu xong với các bạn các thuật toán cơ bản trong mảng một chiều. Tiếp theo sẽ là các bài toán trong mảng hai chiểu và mở đầu là bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của mảng hai chiều thuật toán này có minh họa bằng… (0 comment)