Lập trình Scratch tìm dãy con tăng dài nhất

Bài toán tìm dãy con tăng dài nhất là một bài toán cơ bản trong lập trình, bài này cũng nằm trong giáo trình bồi dưỡng HSG pascal của mình. Hôm nay mình sẽ chuyển sang code bằng Scratch để bạn nào đang luyện thi Scratch có thể tham khảo cho vui. Ý tưởng tìm …

Lập trình Scratch tìm dãy con tăng dài nhất Read More »