Mảng một chiều đối xứng là bài toán tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn, đây cũng là một bài toán đơn giản về mảng một chiều để giúp các bạn làm quen với kiểu dữ liệu mảng, rèn luyện sử dụng vòng lặp biết trước số lần lặp và nhập xuất dữ… (0 comment)

Tỉa mảng một chiều trong pascal hay nói cách khác là loại bỏ đi một số phần tử của mảng thỏa một điều kiện nào đó (chẳng hạn loại bỏ nhưng thành phần trùng lặp, hay những số nguyên tố, hay số chính phương, …) là một dạng toán tương đối cơ bản về mảng… (1 comment)

Cộng hai mảng một chiều trong Pascal cũng đơn giản như chương trình ghép mảng mà thôi, nó chỉ dành cho những bạn mới bắt đầu làm quen với Pascal, thông qua chương trình này giúp các bạn có kĩ năng nhập xuất từ file, truy vấn đến những phần tử của mảng một chiều. Nếu… (0 comment)

Đếm phần tử của dãy thỏa mãn điều kiện cho trước là bài toán hết sức quen thuộc về mảng một chiều trong lập trình Pascal. Hôm nay chúng ta cùng học tập chia sẻ về vấn đề này nhé. Bài toán như sau: Viết chương trình đọc vào n số nguyên (n < 1000). Đếm… (0 comment)