Mẫu đơn xin việc ngành nhân viên Marketing

Mẫu đơn xin việc ngành nhân viên Marketing Mẫu đơn xin việc vị trí nhân viên Marketing Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o——— ĐƠN ỨNG TUYỂN Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………….. Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………………………. Sinh năm:…………………………………………………………………………………………………………………. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………….. Tôi viết đơn này để ứng tuyển vị trí …

Mẫu đơn xin việc ngành nhân viên Marketing Read More »