Mẫu đơn xin việc ngành nhân viên Marketing Mẫu đơn xin việc vị trí nhân viên Marketing Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o——— ĐƠN ỨNG TUYỂN Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………….. Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………………………. Sinh năm:…………………………………………………………………………………………………………………. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………….. Tôi viết đơn này để ứng tuyển vị trí… (0 comment)