Kinh nghiệm nâng cấp máy tính cho giáo viên – Mua máy mới có thật sự cần thiết
Máy tính của bạn đã mua được cả gần chục năm, bạn thấy nó chạy ì ạch và đang phân vân không biết nên thay mới hay là nâng cấp đây? Mua mới thì dễ rồi nhưng nếu nâng cấp thì phải nâng cấp như thế nào cho hiệu quả? Với lại làm giáo viên… (0 comment)